Onze waarden

Onze missie

Dagdagelijks begeleidt TLCC haar klanten in de uitvoering van allerhande projecten binnen ons actieterrein: ICT-implementaties, magazijnoptimalisaties, kwaliteitsbeheersing, rendementsanalyses,… Bij de uitvoering van dergelijke projecten blijven we er ons telkens van bewust dat deze geen einddoel op zich vormen maar steeds functioneel dienen te zijn voor een verhoogde kwaliteit en rendabiliteit bij onze klant. Dit vormt bij TLCC dan ook de basisgedachte bij ieder project. Om deze doelstelling te bereiken hanteert TLCC een aantal vaste sleutelwaarden:


Onafhankelijkheid

Bij het begeleiden van een ICT-selectie handelt TLCC in naam van de klant, onafhankelijk van eender welke leverancier of applicatie. Door onze jarenlange praktische ervaring kennen onze medewerkers alle pro’s en contra’s van vele software en nemen die ook openlijk met de klant door. Onze insteek blijft het optimaliseren van Uw bedrijfsprocessen en we selecteren hiervoor samen met U de oplossing die dit optimaal kan realiseren.

Sectorkennis

Het implementeren van een software applicatie, het uitvoeren van een magazijnstudie,…. dergelijke projecten realiseert u niet zonder een grondige praktische kennis van de sector waarin die wordt uitgevoerd. Vandaar dat TLCC zich engageert om medewerkers te recruteren met praktische ervaring in deze sectoren en om hen er ook blijvend in te vormen. We zijn en blijven immers een Competence Center !

Pragmatische aanpak

TLCC is geen groep academici die vanuit een ivoren toren hoogdravende studies voor U zullen neerpennen. Ons actieterrein situeert zich op de werkvloer waar we een aanvulling vormen op Uw interne medewerkers en samen met hen onze projecten realiseren.

Langetermijn visie

TLCC is geen ééndagsvlieg die Uw onderneming komt binnengevlogen, haar taken uitvoert en terug vertrekt. We streven ernaar een langetermijn relatie aan te gaan met onze klanten waarin we hen blijvend kunnen ondersteunen.

Sint-Elooisplein 10

8020 Ruddervoorde
België

Telefoonnummers:

Bart: +32 (0)499 99 98 72
Robin: +32 (0)499 99 98 73
Kurt: +32 (0)499 99 98 74

info@tlcc.be