Wie zijn we?

Wij stellen ons graag even aan U voor.

TLCC werd in 2004 opgericht vanuit de visie dat iedere ondernemer zich in hoofdzaak moet kunnen focussen op zijn core-business activiteiten. Vanuit die zienswijze bouwen wij aan een “competence centre”, een team professionele medewerkers waarop U beroep kunt doen om een aantal ondersteunende functies binnen Uw organisatie in te vullen. Deze diensten bieden wij aan op projectbasis, op interim basis, op permanente basis of via coaching of training.   Onze kerncompetenties situeren zich in de domeinen Transport, Logistiek en ICT.

Welke functie wij ook waarnemen en op welke basis we dit ook doen, telkens houden wij dezelfde basisdoelstelling voor ogen: het verhogen van de kwaliteit en de rendabiliteit van onze klant !  

Onze diensten richten wij aan Transport & Logistics, Trade & Industry en de Public sector.  Diverse sectoren die hun eigen aanpak en competenties vereisen en waarin onze medewerkers gedurende hun loopbaan de nodige kennis en kunde hebben opgebouwd.