Public

TLCC begeleidt overheidsinstanties bij het opstarten en afwerken van aanbestedingen.  Dit start met het bepalen van het ramingsbudget door middel van een AS-IS en een TO-BE analyse.  Op basis van deze studie wordt een raming gemaakt van de totale project kostprijs en wordt een beslissing genomen om dit al dan niet op te splitsen in meerdere deelprojecten.

Eens het project en het budget is vastgelegd, wordt de correcte gunningsprocedure bepaald.  Vervolgens wordt een correct uitgewerkt bestek opgesteld dat door de aanbestedende overheid gepubliceerd kan worden.

Naast deze cruciale momenten in de aanbestedingsprocedure ondersteunt TLCC verder bij de gunning van de verschillende inschrijvers en nemen wij desgewenst ook tijdens de uitrol van het project de projectco√∂rdinatie voor onze rekening