Privacy policy

Privacy beleid bij  TLCC

 

Inhoud

 1.      Jouw privacy is belangrijk. 1

 2.      Jouw recht op privacy. 2

 3.      Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?. 4

 4.      Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?. 5

 5.      Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens. 7

 

 

 

1.    Jouw privacy is belangrijk

 

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen

 

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

 

1.1  Vooraf

 

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :

 

·       onze diensten gebruikt

       ·       inschrijft op onze nieuwsbrief

       ·       vragen stelt via onze website

       ·       ons bedrijf, beurzen en events bezoekt

       ·       gebruik maakt van onze wifi

 

Je vindt ook jouw rechten en hoe je ze kan uitoefenen.

 

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.tlcc.be. We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.

  

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


 

 

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

 

Wij zijn TLCC, of voluit Transport en Logistics Competence Centre BVBA.  Ons kantoor bevindt zich in Ruddervoorde.  Onze mensen opereren van hieruit of bij onze klanten ter plaatse. 

 

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “Wij”, “Onze”, “TLCC”, verwijzen we duidelijk naar de vennootschap “TLCC”, zoals hierboven beschreven.

 

1.3. Hoe kan je ons bereiken?

 

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 

·       Het adres Sint-Elooisplein 10, 8820 Ruddervoorde

       ·       Via mail naar info@tlcc.be

 

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van TLCC

 

Voor TLCC is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

 

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                 +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 

2.    Jouw recht op privacy

 

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer TLCC jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

 

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.


 2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

 

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

 

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

 

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

 

2.2  Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

 

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 

2.3 Recht op het wissen

 

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door TLCC geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 

2.4.          Recht op het beperken van persoonsgegevens

 

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 

2.5.          Recht om bezwaar in te dienen

 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

2.6.          Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

 

2.7.      Recht om klacht in te dienen

 

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

 

2.8.          Identificatie van de aanvrager

 

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

 

·       via een brief op het adres Sint-Elooisplein 10, 8820 Ruddervoorde

       ·       per e-mail op het e-mailadres info@tlcc.be

 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

 

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

 

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3.       Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

 

3.1.      TLCC moet wettelijke verplichtingen naleven

 

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 

·       fiscaal recht

       ·       handelsrecht

       ·       de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken    aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

 

3.2.      TLCC moet zijn contract met U kunnen uitvoeren

 

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koopt U onze producten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

 

Dit geldt eveneens als je leverancier van TLCC bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

 

3.3.          TLCC moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.

 

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van TLCC. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

 

TLCC wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service, betere diensten aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.

 

3.4.          TLCC verkoopt jouw persoonsgegevens niet

 

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

4.       Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

 

We verwerken jouw persoonsgegevens die je graag met ons deelt onder andere door jouw vragen die je stelt via ons contactformulier op de website, jouw inschrijving op onze nieuwsbrief, het overhandigen van jouw business kaartje op beurzen, events, tijdens plaats bezoeken en contacten met onze vertegenwoordigers op andere ogenblikken.

 

4.1.      Van onze zakelijke relaties

 

Onze zakelijke relaties zijn onze, klanten, prospecten en leveranciers.

 

TLCC verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

 

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, functie, IP adres, BTW nummer en financiële gegevens.

 

 

 

4.1.      Van bezoekers van onze website

 

 

Het gebruik van "cookies".

 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

Google analytics

 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  

5.       Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

 

5.1.      Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

 

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. TLCC werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

 

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

 

5.2.      We bewaren jouw gegevens niet oneindig

 

TLCC gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

 

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

 

De persoonsgegevens van onze zakelijke relaties bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, prospecten en TLCC dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

 

-----------------------------------------------------------